Zmiana wysokości składki miesięcznej od 1 września

Zarząd Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy "Świt" Nowy Dwór Mazowiecki przyjął nową wysokość składki za trening, jednolitą dla wszystkich sekcji.

 

Składka od 1 września 2021 r. będzie wynosić 1200 zł (rocznie) płatna w 12 ratach po 100 zł do 10 każdego miesiąca.

W przypadku uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MKS "Świt" Nowy Dwór Mazowiecki więcej niż jednego dzieca, Zarząd przyjął następującą zasadę:

1 dziecko - 100 zł/miesiąc

2 dziecko - 80 zł/miesiąc

W uzasadnionych przypadkach Zarząd klubu może zwolnić ze składki.

Dodatkowo przyjęto, że Klub będzie respektował Nowodworską Kartę Dużej Rodziny. Jej posiadacze będą mogli skorzystać z możliwości opłaty składki w wysokości 50% od kwoty 100 zł/miesięcznie za każde dziecko.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia od 1 września 2021 r.

--> Uchwała nr 2 z dnia 23 lipca 2021 r.

on 07 wrzesień 2021

Partnerzy Akademii

  • Nowy Dwór Mazowiecki
  • Qnisz ING - dostawca podzespołów do budowy maszyn przemysłowych
  • Eko Zysk1
  • Nowy Dwór Mazowiecki
  • model